Pembentang

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Wan Mohd. Zahid Wan Mohd. Noordin
Mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Penasihat Tugas-tugas Khas kepada Menteri Pendidikan
Pengerusi AKEPT, Pengerusi Lembaga Pengarah UPSI 

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Wan Mohd Zahid bin Mohd Noordin memulakan kerjayanya sebagai seorang guru dan kemudian sebagai seorang pengetua di beberapa buah sekolah menengah. Beliau pernah memegang beberapa jawatan penting di Kementerian Pelajaran dan seterusnya dilantik sebagai Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan negeri Kelantan. Tan Sri berpengalaman selama lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan negara dan dilantik sebagai Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada tahun 1993 sehingga Disember 1997. Pada tahun 1998, Tan Sri dilantik sebagai Penasihat Tugas-tugas Khas kepada Menteri Pendidikan. Tan Sri adalah pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang Sosiologi dan Antropologi dari Universiti Malaya, ijazah sarjana dari Stanford University dalam bidang Pembangunan Pendidikan dan seterusnya ijazah kedoktoran dalam bidang Sosiologi dan Pendidikan dari University of California, Berkeley, Amerika Syarikat. Beliau juga telah menamatkan Advanced Management Programme dari Harvard Business School. Tan Sri juga merupakan Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan ahli lembaga pengarah beberapa buah syarikat seperti SP Setia, Sime Darby Berhad, Permodalan Nasional Berhad, Amanah Saham Nasional Berhad, Yayasan FELCRA Berhad dan Furukawa Sdn Bhd dan banyak lagi. Tan Sri juga merupakan Yang Dipertua, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPK), Pengerusi Badan Penasihat Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) dan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak.

Prof Datuk Dr Sufean Hussin
Naib Canselor
Kolej Universiti Fairview,
Kuala Lumpur 

Profesor Datuk Dr Sufean Hussin kini Naib Canselor University College Fairview, Kuala Lumpur. Beliau merupakan seorang sarjanawan terkenal di dunia dalam bidang pendidikan, terutama dalam dasar pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian, beliau sering dijemput menjadi pengulas dan penilai untuk jurnal antarabangsa bertaraf ISI dan lembaga kenaikan kenaikan pangkat beberapa university tempatan. Beliau telah mengikuti 25 kursus di peringkat PhD dan seterusnya menerima ijazah PhD daripada University of Oregon, USA pada tahun 1994 dengan tesis “National Priorities and Higher Education the USA: A Historical Analysis”. Beliau telah berkhidmat di Universiti Malaya selama 33 tahun dan telah menyelia kajian dan tesis lebih 20 orang pelajar PhD dan 130 orang pelajar sarjana dalam bidang pengurusan dan kepemimpinan pendidikan. Beliau telah menulis lebih daripada 20 buku rujukan akademik dan yang terkini ialah Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan (UM Press 2017).

Prof Emeritus Datuk Dr Osman Bakar
Distinguished Professor, Al-Ghazzali Chair of Epist. and Civ. Studies and Renewal, ISTAC, IIUM 

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar merupakan tokoh akademik tersohor dalam bidang falsafah sains. Bekas Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya (UM) ini dilahirkan pada 18 Disember 1946 di Kampung Bukit Lada, Awah Temerloh, Pahang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Abu Bakar, Temerloh dan kemudian menyambung pengajian ke Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK), Perak. Pada tahun 1970, beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains (Matematik) dari Politeknik Woolwich, Universiti London. Pada tahun 1971 pula, beliau memperoleh Ijazah Sarjana dalam bidang Matematik (Mathematics & Algebraic group theory) dari Bedford College, Universiti London. Seterusnya beliau memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (Falsafah Islam) dari Jabatan Agama, Universiti Temple, Philadelphia, Amerika Syarikat pada tahun 1987.
Beliau memulakan kerjayanya sebagai pensyarah di Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970 hingga 1977 dan kemudian berpindah ke UM pada tahun 1977 hingga 2000. Di UM juga beliau dianugerahkan gelaran professor pada tahun 1992 dan dilantik sebagai Pengerusi Jabatan Sains Falsafah, Fakulti Sains, UM. Beliau banyak memberikan kuliah dalam kursus Sejarah dan Falsafah Sains, subjek yang telah diperkenalkan oleh Prof. Diraja Ungku Aziz di UM pada tahun 1975. Kecenderungannya bukan sahaja mencakupi bidang Sejarah dan Falsafah Sains juga meliputi pelbagai bidang rekabentuk kosmik, psikologi kognitif, kuantum fizik, bioetik, genetik dan silang budaya. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Penyelidikan) di Universiti Malaya pada tahun 1995 hingga 2000. Selepas menjadi salah seorang peneraju bagi universiti terulung tersebut, beliau dilantik bagi mengetuai Kerusi Malaysia bagi Islam di Asia Tenggara di Universiti Georgetown bagi tahun 2000 hingga 2005.
Pada tahun 2005 beliau dilantik sebagai profesor di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)—International Islamic University of Malaysia hingga tahun 2008. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Sarjana Tamu di Universiti Harvard pada tahun 1992. Selain itu, beliau juga adalah pengasas Pusat Dialog Tamadun di Universiti Malaya pada tahun 1996.
Beliau juga terlibat aktif dalam organisasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 1994, beliau telah ditugaskan untuk menubuhkan Malaysian Chair of Islam in Southeast Asia di Universiti Georgetown. Beliau telah menganggotai Kumpulan Pakar Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan draf Pengisytiharan Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Sosial yang telah diadakan pada tahun 1995 di Copenhegen, Denmark. Selain itu, beliau juga merupakan penasihat dan konsultan kepada pelbagai badan professional peringkat antarabangsa. Beliau adalah ahli dalam Council of 100 Leaders (C-100), The West-Islamic World Initiative for Dialogue, Forum Ekonomi dunia bertempat di Davos, Switzerland. Beliau juga ahli Kumpulan Kerjasama Agama dalam Ubahsuai Genetik Makanan (Religion Working Group on Genetically Modified Food) di Pusat Bioetik, Universiti Pennsylvania pada tahun 2001.
Pada tahun 1977, Prof. Dr. Osman Bakar telah mengasaskan Akademi Sains Islam Malaysia dan menyandang jawatan Setiausaha pada tahun 1977 hingga 1981 dan menjadi Presiden akademi ini bagi tahun 1987 hingga 1992. Prof. Dr. Osman Bakar juga seorang yang aktif menulis dan menerbitkan buku dan makalah berkaitan falsafah Islam dan falsafah sains, Islam kontemporari, dialog antara-agama dan antara-tamadun. Buku hasil tulisannya yang terkenal ialah Tawhid and Science (1991). Sebelum itu, buku Tawhid and Science ini telah diterbitkan di United Kingdom pada tahun 1989 dengan tajuk The History and Philosopy of Islamic Science. Buku ini juga telah diterbitkan di negara lain dan dialihbahasa ke bahasa Parsi, Turki, Indonesia, Albania, Sepanyol, China, Urdu, Arab dan Bosnia. Seterusnya beliau meneruskan penulisan buku bertajuk Classification of Knowledge in Islam (1992), Critique of Evolutionary Theory (1987), dan Islam and Civilizational Dialogue (1997). Sehingga kini dicatatkan beliau telah menghasilkan sebanyak 15 buah buku dan lebih daripada 250 artikel.
Kini Prof. Dr Osman adalah Profesor Emeritus Falsafah di UM dan merupakan Felo Penyelidik Kanan di Pusat Dialog Peradaban, UM. Beliau juga adalah timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). Beliau juga merupakan Felo Kanan Pusat Pemahaman Islam-Kristian Putera al-Waleed, Universiti Georgetown, Washington D.C dan Felo Penyelidik Tamu di Universiti Doshisha, Kyoto, Jepun.
Di atas kecemerlangannya dalam lapangan akademik dan keanggotaan dalam institusi profesional khususnya peringkat antarabangsa membolehkan beliau disenaraikan dalam 20 tokoh ilmuan Malaysia oleh Medium Publications pada tahun 2009. Beliau juga tersenarai dalam 500 orang muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun yang sama.

Prof. Budd Hall
School of Public Administration, University of Victoria
Canada 

Prof. Dr Budd Hall telah terlibat dengan isu-isu pengetahuan dan demokrasi sejak tahun 1970. Pada masa ini, beliau adalah Pengerusi “UNESCO Chair in Community Based Research and Social Responsibility in Higher Education”. Beliau juga adalah pengasas bersama “International Participatory Research Network”, dan seorang Profesor Pembangunan Masyarakat di Sekolah Pentadbiran Awam di Universiti Victoria. Beliau telah mengasaskan Pejabat Penyelidikan Berasaskan Masyarakat di Universiti Victoria dan berkhidmat sebagai Dekan Pendidikan di universiti tersebut. Beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah Penyelidikan kepada Institut Pendidikan Kebangsaan Dewasa di Tanzania, Setiausaha Agung Majlis Antarabangsa bagi Pendidikan Dewasa, dan Pengerusi Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Dewasa di Universiti Toronto. Buku terbarunya ialah Mengukuhkan Perkongsian Penyelidikan Universiti Komuniti: Perspektif Global (bersama Rajesh Tandon dan Crystal Tremblay).

Dr. Hilligje van’t Land
Secretary General, International Association of Universities (IAU-AIU), International Association of Universities – International Universities Bureau, UNESCO House, France 

Dr Hilligje van’t Land Beliau memiliki PhD dalam literatur francophone kontemporari kontemporari dari Groningen University, di Belanda dan menyelesaikan tempoh penyelidikan pasca kedoktoran di Laval University (Québec) sebelum berhijrah ke Perancis. Beliau boleh bertutur dalam enam bahasa dan menghasilkan beberapa penerbitan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.Beliau merupakan Setiausaha Agung Persatuan Antarabangsa Universiti dan Pengarah Eksekutif Biro Universiti Antarabangsa sejak 1 September 2017. Selama dua dekad yang lalu, dia telah bekerja di IAU untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai pemacu utama perubahan masyarakat. Sepanjang tahun yang lalu, pada mulanya beliau bertugas sebagai Pengarah dan kemudian sebagai Timbalan Ketua Setiausaha. Beliau menyelia keseluruhan aktiviti program IAU dan rutin harian secretariat. Beliau juga terlibat dalam membangunkan asas Keahlian IAU dan memperkukuhkan strategi pembangunan keahlian IAU. Beliau menempatkan IAU sebagai rangkaian rakan kongsi utama dalam Program Tindakan Global UNESCO ESD dengan mempromosikan peranan pendidikan tinggi dan penyelidikan dalam menangani matlamat yang ditetapkan dalam konteks Agenda 2030 (HESD). Beliau menyertai Persatuan dalam perkongsian strategik untuk memajukan HESD dan mewakili IAU pada acara luar untuk memupuk penglibatan kepimpinan dan tindakan pendahuluan di semua peringkat institusi. Beliau sangat percaya pada kepentingan pemahaman antara budaya dan projek-projek yang dibangunkan dan inisiatif lain untuk mempromosikan tindakan pendidikan tinggi dalam bidang ini.

Beliau mewakili IAU dalam pelbagai kumpulan kerja dan Jawatankuasa pakar termasuk di Majlis Eropah di mana beliau menyumbang kepada inisiatif pemahaman antara budaya dan penerbitan yang berkaitan, termasuk pembangunan Rangka Kerja Eropah untuk Kompetensi untuk Kewarganegaraan Demokratik. Sebelum menyertai IAU, Dr van’t Land mengajar kesusasteraan francophone perbandingan di Universiti Groningen, Laval (Québec) dan Avignon et les Pays du Vaucluse. Selama lima tahun beliau juga mengetuai Institut Universiti Amerika di Avignon. Beliau sangat aktif dalam bidang Pengajian Kanada di peringkat global sejak tahun 1987.

Dr. Betsan Martin
Président / Exec Chair Alliance for Responsable Societies
Alliance for Responsible and Sustainable Societies
New Zealand 

Dr Betsan Martin adalah Pengarah RESPONSE, sebuah organisasi yang mengendalikan Etika, Tanggungjawab dan Tadbir Urus dengan Forum Antarabangsa mengenai Etika dan Tanggungjawab. RESPONSE berpangkalan New Zealand, dan bekerjasama dengan organisasi kebangsaan dan antarabangsa seperti IUCN (International Union for Conservation of Nature), dan dengan rangkaian serantau Pasifik. Betsan telah membawa cadangan yang berjaya kepada UNU untuk menjadi Pusat Kepakaran Serantau dalam Pendidikan untuk Pembangunan Mampan, yang berpusat di University of Waikato. Aktiviti RESPONSE dikembangkan dengan kerjasama tangata Māori dan orang asli di rantau Pasifik. Kepentingan Betsan merangkumi isu setempat kepada global. Selain daripada kepimpinan RESPONSE, beliau juga terlibat dalam inisiatif alam sekitar Māori, beliau adalah Pengerusi Bersama ECO (Organisasi Alam Sekitar dan Pemuliharaan, Pegawai Eksekutif Isu-Isu Umum, peranan keadilan kebangsaan yang menjalankan kesejahteraan sosial dan alam sekitar, tanggungjawab Iklim , dan perdagangan antarabangsa.Betsan telah melibatkan diri dalam Forum Antarabangsa mengenai Etika dan Tanggungjawab sejak ditubuhkan pada tahun 2004. Forum ini memberi tumpuan kepada transformasi institusi untuk mencerminkan kemandirian manusia dengan ekosistem bumi.
Ketidakstabilan iklim, manusia terlalu banyak dalam penggunaan bahan api fosil dan sumber daya alam, ketidaksamaan yang semakin meningkat semua isyarat penting untuk mengubah arah. Mereka juga menyediakan peluang transformatif. Kajian akademik Betsan meliputi etika dan tanggungjawab menyediakan tema yang kohesif dan mengintegrasikan merentas karyanya dalam bidang sosial, alam sekitar dan ekonomi, dengan mengambil inspirasi daripada prinsip-prinsip Piagam untuk Tanggungjawab Manusia.

Prof. Dr. Rosnani Hashim
Pensyarah Kulliyyah Pendidikan, Pengarah, Pusat Pengajaran Kemahiran Berfikir, UIAM

Rosnani Hashim ialah Professor Ilmu Pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau memperolehi PhD dalam Asas Sosial Pendidikan daripada University of Florida, Amerika Syarikat pada tahun 1994. Bidang pengkhususannya ialah Sejarah, Sosiologi dan Falsafah Pendidikan terutama Pendidikan Islam, Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Matematik dan terkini, pedagogi inkuiri Hikmah. Beliau pernah menjadi Felo Penyelidik dengan Japan Foundation dan Universiti Tokyo (2006), Fulbright Visiting Specialist: Direct Access to the Muslim World Programme (2007), Professor Pelawat di Universiti Damshik, Syria (2009) dan Profesor Pendidikan Global di Nagoya University, Jepun (2010). Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Pendidikan UIAM (1996-2000), Dekan, Kulliyyah Pendidikau UIAM (2011-2014), Pengarah, Pusat Pengajaran Kemahiran Berfikir UIAM (2015-2018), Pengerusi Lembaga Pengarah IIUM Lower Education Sdn Bhd (2009-2014) dan AJK Kluster Pendidikan, Majlis Profesor Negara (2012-kini). Beliau pernah menjadi anggota Majlis Pendidikan Islam Kebangsaan dan kini menjadi AJK Kurikulum dan Sukatan Pelajaran KAFA. Beliau juga terlibat dalam penyemakan kurikulum KBSM untuk Matematik dan Pendidikan Islam pada tahun 1988. Beliau pernah melakukan kajian atas pengajaran Pendidikan Islam dengan IKIM (2015) dan JAKIM (2016) dan Pedagogi Hikmah dengan Bahagian Guru, KPM di Daerah Gombak (2016) dan Kuala Lumpur (2017)
Beliau pernah menjadi editor bagi Jurnal Pendidikan Islam dan kini beliau adalah Editor-in-Chief bagi The IIUM Journal of Educational Studies. Antara karyanya ialah Educational Dualism in Malaysia, Teaching thinking in Malaysia, Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago, Critical Issues and Reform in Muslim Higher Education, Pedagogi Hikmah dan Pengajaran Kemahiran Berfikir di sekolah (2013) dan terkini History, Theory and Practice of Philosophy for Children: International Perspective (2017). Dia telah menulis, memberi syarahan dan melaksanakan bengkel dengan meluas tentang Pendidikan Islam, Islamisasi ilmu, kurikulum pengajian tinggi Islam dan pedagogi hikmah, di dalam dan luar negara.

Datuk Dr. Amin Senin
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia 

Dr Amin Senin, adalah bekas timbalan ketua pengarah (Sektor Pembangunan Profesionalisme Pendidikan) dan telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendidikan baru. Beliau adalah kelahiran Sabah dan akan menggantikan Dr Khair Mohamad Yusof yang akan bersara selepas lebih daripada 35 tahun dalam perkhidmatan awam. Amin telah berkhidmat selama 33 tahun, dan menyertai sektor pendidikan pada 1 Ogos 1984. Dr Amin telah dipilih berdasarkan kepimpinan, kelayakan, pengalaman dan kecekapan kepimpinannya. Dr Amin turut mempunyai pengalaman untuk mengurus dan membangunkan sektor pendidikan berdasarkan pelbagai jawatan yang telah beliau pegang termasuk sebagai pengarah Institut Aminuddin Baki dan sebagai Timbalan Rektor Institut Latihan Guru Malaysia. Beliau juga mempunyai Ijazah Sarjana Sains dan Pendidikan kehormat dalam bidang Matematik dari Universiti Sains Malaysia; Ijazah Sarjana Sains dalam pembangunan sumber manusia dari Universiti Putra Malaysia dan Ijazah Doktor Falsafah dalam perancangan dan pembangunan sumber manusia dari Universiti Malaysia Sabah

Prof. Dr. Sivamurugan Pandian
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM
Ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, KPM 2010-13 

Profesor Dr. Sivamurugan Pandian adalah pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM). Beliau telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Malaya (Antropologi & Sosiologi) sebelum melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana di Universiti Aoyama Gakuin, Jepun (Politik Antarabangsa). Beliau kemudian kembali ke Universiti Malaya (Sosiologi Politik) untuk pengajian peringkat kedoktoran beliau. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang kepimpinan, tingkah laku politik/pilihan raya, dan hubungan etnik.Antara buku penulisan beliau yang boleh ditemui di pasaran adalah buku Legasi Mahathir; Patriotisme Malaysia; buku Abdullah Ahmad Badawi: Tiga Tahun di Putrajaya; Managing Success in Unity; Hubungan Etnik Di Malaysia dan beberapa lagi. Beliau juga merupakan salah seorang peserta US Government International Visitor Leadership Program; penerima ASEAN – Republic Of Korea Academic Exchange Fellowship; Sumitomo Foundation, Japan Fellowship; Visiting Fellow di University of Tokyo, Jepun; Seoul National University dan SungKyunKwan University, Korea Selatan.

Di peringkat universiti, kini beliau adalah Ahli Senat USM; dan pernah menjadi Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, USM. Beliau pernah turut menganggotai beberapa panel penasihat seperti agensi dan kementerian terutama berkaitan dengan integrasi dan pendidikan seperti Ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010-2013; Panel Dialog Pendidikan Kebangsaan, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012; Ahli Majlis Penasihat Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN), Jabatan Perdana Menteri sejak 2010; Ahli, Majlis Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik, 2015-16. Sempena Hari Kebangsaan 2016 dan 2017; beliau telah dipilih menjadi Ikon Patriotik oleh Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Beliau juga banyak menyumbang penulisan dalam akhbar tempatan dan majalah selain daripada jurnal-jurnal akademik tempatan dan antarabangsa. Beliau boleh dihubungi di psiva@usm.my

Prof Emeritus Tan Sri Dato’ Dzulkifli A Razak
Rektor UIAM 

Dzulkifli Abdul Razak (Emeritus Professor Tan Sri Dato) is the 6th Rector of International Islamic University Malaysia (IIUM), also known as Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). He is the immediate past President of the Paris-based International Association of Universities (IAU). As its 14th President, he served this UNESCO body from 2012 to 2016. Currently, he is also the Chairperson of the Board of Directors, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM); and prior to this he was the inaugural holder of the Islamic Leadership Chair/Principal Fellow (2014-2016) at USIM Faculty of Leadership and Management. He has been an Honorary Professor at the University of Nottingham since 2014.He was the 5th Vice-Chancellor/President of Universiti Sains Malaysia (USM) from 2000 to 2011; a member of the World Health Organisation (WHO) Expert Advisory Panel on Drug Policy and Management (1995-2010); and WHO Scientific Committee of Tobacco Product Regulation (2004-2006).

Tan Sri Dzul is the 1st Asian to receive the prestigious 2017 Gilbert Medal and the 7th internationally from Universitas 21, a group of renowned research intensive universities focussed on fostering global citizenship and encouraging institutional innovation. He also received the 2017 Asia HRD Contribution to Society Award as recognition for his contribution to people’s development in the academic world.

As a member of the Board of Trustees, he is active in various charity-based organisations, such as: National Cancer Council (MAKNA, since 2013), Mercy Malaysia (since 2012), Razak School of Government (since 2011), Malay College (MCKK) Foundation (since 2011), Yayasan Hasanah (since 2015), Yayasan Bumiputra Pulau Pinang (since 2010). He is also the Chairperson of the first homegrown educational services organisation, LeapEd Services Sdn Bhd, a social enterprise that offers expertise in transforming schools and education in Malaysia.

Since 2013, he has been appointed to the Performance and Delivery Unit (PADU Corp) Board of Trustees to monitor the Ministry of Education Blueprint. From 2011 to 2013, he was the Chair of the Independent Review Committee to give input into the Malaysia Education Blueprint (2013-2015). In 2015, he was appointed a member of the Advisory Board of Higher Education Leadership Academy (AKEPT).

Tan Sri Dzul is Fellow, Academy of Sciences Malaysia (FASc), the World Academy of Art and Science (FWAAS) and Malaysian Institute of Malaysia (FMIM). He is also an Honorary Lifetime member of Asian Academy of Management, and more recently Fellow of the World Academy of Islamic Management (FWAIM). He was awarded the 2017 Tokoh Akademik Negara (National Academic Laureate). He is a recipient of a number of Honorary Doctorates from various international universities.

His latest major scholarly contributions are Fourth Industrial Revolution – The Leadership Dilemma (2018) and Voicing Concern (2018), the seventh volume of the same title comprising his weekly columns from 2015 to 2017. Another contribution Nurturing a Balanced Person – The Leadership Challenge (2015, 2017) won the Anugerah Buku Negara 2016 award and is listed as one of the 50 Best Malaysian Titles for International Rights 2017-2018, according to the National Book Council of Malaysia (MBKM).