Utama

15-16hb. November, 2018
IIUM Cultural Centre
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Kuala LumpurĀ 

Dirasmikan oleh: Y.B. Dr. Maszlee Malik
Menteri Pendidikan Malaysia

Penganjur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
(Kulliyyah Pendidikan)