Kertas Kerja

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK):  SEJARAH DAN MATLAMAT
Tan Sri Dato’ Seri Dr. Wan Mohd. ZahId Wan Mohd. Noordin
Muat turun kertas kerja


ASPEK KESEJAGATAN DAN PERADABAN FPK DALAM PENDIDIKAN TINGGI
Prof. EmerItus Datuk Dr. Osman Bakar
Muat turun kertas kerja


Kejayaan dan Impak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Membentuk Pendidikan di Malaysia
Professor Datuk Dr Sufean Hussin
Muat turun kertas kerja


PENDEMOKRASIAN ILMU
Prof. Budd Hall
Muat turun kertas kerja


AUTONOMI UNIVERSITI DALAM SENARIO GLOBAL
Dr. Hilligje van’t Land
Muat turun kertas kerja


KEUPAYAAN BERTINDAKBALAS DALAM PENDIDIKAN
Dr. Betsan Martin
Muat turun kertas kerja


FPK SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN GLOBAL DAN ANTARABANGSA
Prof Emeritus TS Dato Dzulkifli A Razak
Muat turun kertas kerja


Pendidikan Seimbang Dan Harmonis: Pengalaman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Prof Dr. Rosnani Hashim
Muat turun kertas kerja


Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Cabaran Masa Kini (Pendidikan Tinggi)
Sivamurugan Pandian, Ph.D
Muat turun kertas kerja


Pendidikan Nilai Dalam Konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan:
Refleksi pelaksanaan di sekolah-sekolah Malaysia
Datuk. Dr. Amin Bin Senin
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
Muat turun kertas kerja