Format

Abstrak / kertas mesti dikemukakan secara elektronik dalam MS Word dan / atau PDF (lampiran) melalui laman web persidangan. Kertas yang dihantar mestilah tidak banyak bertindih dengan kertas yang telah diterbitkan atau yang secara serentak diserahkan kepada jurnal atau persidangan dengan prosiding. Kertas yang dihantar akan tertakluk kepada ulasan peer yang ketat oleh sekurang-kurangnya tiga ahli jawatankuasa program antarabangsa dan dengan berhati-hati dinilai berdasarkan keaslian, kepentingan, kekukuhan teknikal, dan kejelasan eksposisi. Kertas yang diterima akan muncul dalam prosiding persidangan.

Bahasa:

Bahasa Inggeris, Arab dan Melayu